Цитат

Држава није спремна да преузме одговорност за РТБ Бор

На задњој седници Одбора за привреду Народне скупштине РС одржаној 1. августа 2017. године разматран је извештај Министарства привреде о пословању за први квартал 2017. године. На 35 страна текста дат је преглед активности Министарства у том периоду по свим ставкама његовог деловања. Ја сам се у свом излагању фокусирао на део извештаја који се односи на активности из области приватизације и контроле извршења мера приватизације. Посебно поглавље у том делу представљају предузећа од стратешког значаја (укупно 11), међу којима је и РТБ Бор.

Врло сам се изненадио када сам прочитао оно што је написано за РТБ Бор, и то сада наводим децидно:

„РТБ БОР ГРУПА ДОО, Бор (УППР) – По предлогу РТБ Бор Групе и његових зависних друштава од 16. маја 2016. године, Привредни суд у Зајечару је Решењима од 18. маја 2016. године покренуо претходни поступак за испитивање испуњености услова за отварање стечајног поступка у складу са УППР-ом за свако друштво посебно (РТБ Бор Група, РББ, РБМ и ТИР). На рочиштима одржаним 6. и 7. јула 2017. године, Привредни суд у Зајечару је усвојио УППР-ове. Решењима Привредног апелационог суда од 4. новембра 2016. године, потврђена су решења Привредног суда од 6. и 7. јула 2016. године.“

Ово је констатација стања, редоследа спроведених активности у поступку усвајања УППР. Као да га је написао привредни аналитичар, а не Министарство. Ни речи о праћењу и контроли спровођења предузетих мера. Такав извештај је потписао Министар и послао га Народну скупштину на усвајање.

Анализа предложеног текста је показала да су решењима Привредног апелационог суда у Нишу од 4. новембра 2016. године потврђена решења Привредног суда у Зајечару од 6. и 7. јула 2017. године, а да није проверена испуњеност услова за УППР. Наиме, већ тада се знало да УППР за РТБ Бор не може бити испуњен.
То истичем на основу тога што је мени лично као народном посланику, у форми одговора на моје посланичко питање постављено 16. октобра 2016. године. о губицима у РТБ Бор током 2014, 2015. и 2016. године 9. новембра уручен одговор Министарства привреде. Он се састоји од седамнаест страна, од којих већину представљају табеле консолидованог биланса за 2014. и 2015. годину. У том извештају кључна је „Информација о пословању РТБ Бор 2014, 2015. и у периоду I – IX 2016. године“, коју је РТБ Бор званично доставио Министарству привреде 21. октобра 2016. године.

Из дате информације се јасно видело да су губици остварени у првих девет месеци 2016. године. у висини од 32.399.000 долара. Тај износ губитака је дефинитивно покопао све досадашње шансе да ће УППР за РТБ Бор моћи да се успешно реализује. Кључно је напоменути да је основни предуслов за испуњеност мера предвиђених УППР-ом да Компанија у сваком тренутку од момента његовог усвајања до отплате свих ануитета по доспелим обавезама мора пословати позитивно.

На конференцији за новинаре дана 30. октобра 2016. године тадашњи председник владе Републике Србије је изјавио да РТБ Бор генерише губитке реда величине 100 милиона евра годишње, да не плаћа потрошњу електричне енергије и да је у много горој ситуацији него што је мислио. Тиме је он лично потврдио да су наводи из посланичког питања које сам поставио тачни, а да је менаџмент РТБ Бор-а, који је доставио фингирани извештај Мининстарству привреде по већ уходаној пракси слагао, по ко зна који пут.

Када се саберу губици које је РТБ Бор признао у том извештају, они укупно износе:

Период            Износ у доларима
2014.                 154.980.000
2015.                 126.580.000
2016 I-IX             32.339.000
Укупно:           313.889.000

Све наведене податке Министарство привреде је имало на располагању када је подносило извештај о свом пословању за први квартал 2017. год. И поред тога је уместо реалног извештаја за РТБ Бор послало наведену констатацију стања. На тај начин је свесно и тенденциозно од Одбора за привреду сакрило право стање о поступку спровођења УППР у РТБ Бор.

Због тога сам у свом излагању морао да скренем пажњу на ту чињеницу, дубоко убеђен да ће последице таквог начина рада Министарства бити тешке и дугорочне.
Моје излагање се може видети на линку:

Бранислав Михајловић
Народни посланик и члан Одбора за привреду НСРС
Доста је било Бор