UTICAJ TRŽIŠNE CENE BAKRA NA EFEKTE POSLOVANJA RTB BOR

Aktuelni momenat u poslovanju RTB Bor je opterećen predrasudama. Zamenjuju se teze i manipuliše činjenicama. Koristi se neznanje i nepoznavanje osnovnih principa  poslovanja na tržištu obojenih metala, kako bi se iza njih sakrila istina o nekonkurentnosti kompanije i njene nespremnosti za učešće u oštroj globalnoj tržišnoj utakmici. Kompanija RTB Bor niti u periodu pre rekonstrukcije i revitalizacije, niti posle njega, nije bila konkurentna na svetskom tržištu obojenih metala, niti je danas, niti će u ovakvoj konstelaciji biti sutra, i to je notorna istina.

Manipulacija, koja se u zadnje vreme obilato primenjuje od strane menadžmenta kompanije pa sve do vrha Države se sastoji u tezi da je pad cene bakra na svetskom tržištu doveo RTB Bor u tešku situaciju. Čak se koriste i konkretne cifre: da je cena koštanja proizvoidnje bakra u RTB Bor za 1300 do 1800 $/t (0,59 do 0,82 ȼ/lb) viša od sadašnje cene na svetskom tržištu, koja već godinu dana egzistira na nivou između 4500 do 5000 $/t (2,04 do 2,27 ȼ/lb). Ako se te dve cifre saberu, dolazi se do podatka da je trenutni prag rentabilnosti RTB Bor 6200 do 6300 $/t katodnog bakra (2,81 do 2,86 ȼ/lb). Tu  priču već nekoliko meseci plasira menadžment RTB Bor i odgovorni predstavnici Vlade RS.

Šta je tu manipulacija? Strateško upravljanje u rudarstvu u svojim osnovnim postavkama podrazumeva činjenicu da konkurentnost kompanije koja proizvodi bakar ne zavisi od njegove tržišne cene, već od odnosa cene koštanja proizvodnje bakra u toj kompaniji prema cenama koštanja ostalih kompanija u svetu. U tom smislu položaj kompanije na tržištu se definiše njenim položajem na krivoj konkurentnosti. Na Sl. 1 je prikazana kriva konkurentnosti proizvođača bakra za 2015. god. Plavom linijom je označen položaj kompanije RTB Bor po izjavama menadžmenta RTB Bor i predstavnika Vlade RS.

Međutim, dobro informisan analitičar izjavljenu cenu koštanja od 6200 do 6300 $/t (2,81 do 2,86 ȼ/lb) mora staviti pod ozbiljnu lupu. U emisiji „Aktuelnosti“ RTV Bor od 15.04.2016. god. generalni direktor RTB Bor je, upitan da objasni kolika je cena koštanja proizvodnje bakra u kompaniji, izjavio da je ona merama štednje snižena na nivo od 6,3 $/t iskopina, ali da se zbog velikog poremećaja na tržištu u prošloj godini podigla na nivo od 7,2 $/t iskopina. Ova izjava za dobre poznavaoce prilika u RTB bor predstavlja indirektno priznanje da je cena koštanja na znatno višem nivou od napred navedene, i da iznosi 9000 $/t. Na Sl. 1 crvenom linijom je je označen realan položaj kompanije RTB Bor na krivoj cene koštanja.

Izjavljena cena koštanja od 6200 do 6300 $/t na krivoj cene koštanja RTB Bor svrstava u krajnje loš položaj u odnosu na konkurenciju, jer se u tom slučaju nalazi u grupi kompanija koje su u delu preko 90 %, sa ekstremno nestabilnim položajem na tržištu. Realna cena koštanja od 9000 $/t svrstava RTB Bor kao jednu od najgorih kompanija na krivoj konkurentnosti, odnosno sa tom cenom koštanja potpuno je nekonkurentna.

Sl. 1: Kriva konkurentnosti sa izjavljenom (plavo) i realnom (crveno) cenom koštanja   proizvodnje bakra u RTB Bor

Druga teza koja se mesecima, kao mantra, neprekidno ponavlja od strane menadžmenta RTB Bor, a naročito predstavnika Vlade RS, je da je pad cene bakra na svetskom tržištu glavni razlog koji je RTB Bor doveo u tešku situaciju. Ta teza se podupire tvrdnjama da bi propast  kompanije imala nesagledivo loše posledice po čitavu Istočnu Srbiju. Dugotrajnom manipulacijom i upornim ponavljanjem je u narodu stvorena slika da se aktuelna vlast svim sredstvima bori za spas RTB Bor. A da li je baš tako?

Vlada RS je tokom 2010. god. donela odluku o rekonstrukciji rudničkih i revitalizaciji metalurških kapaciteta u RTB Bor. Podloga za takvu odluku je bio „Biznis plan“, dokumenat koji su usvojili svi rukovodni organi kompanije. Na njegovim osnovama je doneta odluka o pokretanju investicionog ciklusa vrednosti tadašnjih 619 miliona $. Garant za investirana sredstva je bila Republika Srbija.

Osnovna karakteristika perioda koji je usledio posle donošenja jedne od najvažnijih investicionih odluka u novijoj istoriji Srbije je da programom zacrtani planovi („Biznis plan“) od samog početka nisu poštovani. Vrlo brzo se pojavio debalans između nivoa investiranih sredstava i stepena investicione izgradnje, koji se vremenom sve više produbljivao. Samo dve godine po pokretanju investicionog ciklusa, „Biznis plan“ više niko nije smeo da pomene – postao je zabranjena tema u RTB Bor. I to nikome, osim nekolicini najstručnijih (i najdiskriminisanijih) ljudi u kompaniji nije smetalo. U tom periodu je cena bakra bila na izuzetno visokom nivou. Ukupan nivo investicionih sredstava je dostigao 450 miliona €. Po završetku investicionog ciklusa, umesto proklamovane uzdanice privrednog razvoja Istočne i cele Srbije, napravljena je najveća promašena investicija u novijoj istoriji Srbije.

Donja slika pokazuje kako bi izgledao odnos profita i gubitka kompanije da su planski dokumenti ispoštovani.

Sl. 2: Projekcija profita i gubitka RTB Bor u odnosu na planske dokumente

Međutim,  ostvarena cena koštanja od 9000 $/t je daleko iznad planske i projekcija profita i gubitka u tim uslovima izgleda savim drugačije, krajnje nepovoljno po kompaniju. Projekcija je data na grafiku na Sl. 3.

Sl. 3: Projekcija profita i gubitka RTB Bor u odnosu na ostvarenu cenu koštanja proizvodnje bakra

Dramatični podbačaji ostvarenih parametara proizvodnje u periodu 2011. – 2015. u odnosu na planirane parametre prema „Biznis planu“ su prikazani u donjoj tabeli. Ne treba biti veliki stručnjak da bi se zaključilo da osnovnu kartakteristiku poslovanja RTB Bor u tom periodu predstavlja izuzetno visok stepen zaostajanja osnovnih proizvodnih parametara rudarske proizvodnje u odnosu na programom predviđene. Lošim menadžmentom svi rudnici RTB Bor su dovedeni u bezizlaznu i besperspektivnu situaciju. Samo u nadoknadu zaostale raskrivke ovog momenta je potrebno investirati 200 miliona $, a da bi se stabilnost proizvodnje dovela na nivo predviđen „Biznis planom“, potrebno je još najmanje toliko sredstava.

Tab. 1: Odnos ostvarenih i programskim dokumentima planiranih parametara proizvodnje u RTB Bor

Gornja tabela pokazuje još jednu, vrlo tešku i optužujuću karakteristiku debalansa između „Biznis plana“ i realizovanih parametara proizvodnje. Da su ispoštovani programski dokumenti RTB Bor bi u prihodovnoj strani imao prihod u vrednosti većoj za preko 500 miliona $ u tom periodu. Šta bi to značilo za kompaniju i privredu Srbije može se samo predpostaviti.

I na kraju, vrlo je važno napomenuti ekološku karakteristiku rudničke poizvodnje bakra u RTB Bor. Kompanija u zadnjih nekoliko godina ostvaruje prosečno 1450 do 1650 tona iskopina po toni proizvedenog bakra. Srednja prognozna vrednost iskopina po toni rafinisanog bakra za najvažnije nove projekte bakra u svetu je prikazana u donjoj tabeli:

Tab. 2: Srednja prognozna vrednost iskopina po toni rafinisanog bakra za najvažnije nove projekte bakra u svetu

Rezultate iz gornje tabele možemo predstaviti i grafički:

Sl. 4: Grafik odnosa iskopina po toni proizvedenog bakra u rudnicima sveta (novi projekti) i RTB Bor

Iz gornje tabele i grafika na Sl. 4 moše se zaključiti da je u RTB Bor količina iskopina po toni proizvedenog bakra dva ipo puta viša od proseka u svetu.

Od ukupne količine iskopina po toni proizvedenog bakra tokom procesa proizvodnje samo jednu tonu predstavlja koristan proizvod – bakar, a ostala količina predstavlja otpad u obliku raskrivke sa površinskih kopova, flotacijske jalovine i topioničke šljake koja zanavek ostaje u neposrednoj okolini rudnika, flotacija i topionica, zagađujući zemljište, vodotokove i vazduh, te ugrožavajući ekološku i ravnotežu biodiverziteta šire okoline.

Taj negativan ekološki uticaj RTB Bor na okolinu je daleko viši od uticaja ostalih kompanija za proizvodnju bakra i po tom kriterijumu RTB Bor je jedan od najvećih zagađivača na svetu. Takvoj kompaniji su vrata Evropske Unije zatvorena!

ZAKLJUČAK

Ovaj tekst je napisan sa namerom da ukaže na visok stepen manipulacija, skrivanja istine i namernog stvaranja pogrešne slike o poslovanju RTB Bor, koji su karakteristika aktuelnog trenutka. Drugim rečima, na sceni je neprimeren i nedozvoljen uticaj i dominacija politike nad strukom. Takav manir u ponašanju se sprovodi kompletno od vrha do dna aktuelnog političkog i privrednog establišmenta. Cilj je usmeren ka sticanju lične koristi i zaštiti ličnih interesa malog broja pojedinaca, bez ikakvih skrupula prema nemerljivo lošim posledicama po privredu, ekonomiju i ukupnu društvenu zajednicu koje iz toga proizilaze.

Drugi aspekt takvog ponašanja predstavlja najgrublja zloupotreba pozicije vlasti u korist lične abolicije pojedinaca od odgovornosti za najveću promašenu investiciju u modernoj istoriji Srbije.

Neprimereni nivo bahatosti u sprovođenju tako nakaradno proklamovanih ličnih ciljeva pojedinaca, neprikriven i ogoljen način delovanja, uz pretnje, teror, zavođenje straha i represije, eklatantno ukazuju da je aktuelni režim prešao granicu racionalnog ponašanja i duboko zagazio u zonu nezajažljivog, beskrupuloznog, pohlepnog ličnog bogaćenja. Na tom putu bez povratka, uništiće sve oko sebe i na kraju sami sebe.

Obaveza svakog poštenog stručnjaka i građanina je da se svim sredstvima odupre takvom razaranju strukture i tkiva našeg društva, zarad budućnosti i pokolenja koja nadolaze.

U Boru, Srbija, 20.06.2016. god.

                                                                                     dr Branislav Mihajlović,

                                                                                          naučni saradnik,

                                                                                          dipl. inž. rud.

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s